Bán nhà Tổ 3 Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang

4.000.000.000 

Giá 4 tỉ
Diện tích 73.8 m²
Loại giao dịch: Nhà
Khu vực Ngọc Hiệp , Nha Trang